up

За нас


"ОЙЛ СОФТ" ЕООД изгражда и поддържа електронни системи с фискална памет за бензиностанции, съобразени с Вашите изисквания и нужди. Също така предлагаме оборудване за бензиностанции, нивомерни измервателни системи и бензиноколонки, като осигуряваме 24 часов сервиз на територията на цялата страна.

Имаме изградена специализирана система за отчетност на раздаденото гориво от автоцистерни за ведомствени нужди с онлайн предаване на данните в удобен web интерфейс.

За търговските обекти предлагаме фискални системи и касови апарати.

За нуждите на бизнеса се стремим да създадем и предложим онлайн продукти, които да бъдат във Ваша полза и удобство, включително изграждането и поддържането на електронни сайтове, електронни магазини и бизнес софтуер. За да бъдете улеснени при работата с електронните сайтове и магазини, ние сме разработили удобен и лесен web интерфейс, с който Вие сами променяте и обновявате Вашия електронен свят.