up

Електронна система с фискална памет за бензиностанции с каса под Windows

Продажби;
Фактуриране;
Работа с потребители;
Номенклатури-клиенти, продукти;
Справки;
Връзка с нивомерни системи.